PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken en bewaren van onze klanten, leveranciers en bezoekers van onze website. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is MAN Vastgoed gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. MAN Vastgoed raadt u aan dit privacybeleid periodiek te raadplegen, zodat u altijd van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2022.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die MAN Vastgoed verzamelt en verwerkt van klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Op de website van MAN Vastgoed treft u een aantal links aan naar andere websites zoals naar social media. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
MAN Vastgoed, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Voor privacy-gerelateerde vragen kunt u telefonisch (0299-770980) of per e-mail contact met ons opnemen (info@man-vastgoed.nl).

Inhoudsopgave Privacybeleid:

  1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
  2. Welke gegevens verwerken wij voor welk doel en hoe komen we eraan?
  3. Welke gegevens verwerken we voor vragen & klachten?
  4. Websites van MAN Vastgoed
  5. Terugkoppeling van de klant
  6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
  7. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering


1 Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
In dit Privacy- en cookiebeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens MAN Vastgoed verwerkt om een specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent.

2 Welke gegevens verwerken wij voor welk doel en hoe komen we eraan?

Klantgegevens:
Als leverancier van onze klanten is het noodzakelijk om onze klantgegevens te registreren. Dit helpt ons om onze overeenkomsten te kunnen uitvoeren. Deze gegevens omvatten: Bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, postadres, afleveradres, e-mailadres & telefoonnummer. Deze gegevens ontvangen we schriftelijk, per e-mail of telefonisch van onze klant. Op de website staat eveneens een contactformulier; gegevens die via dat formulier worden opgestuurd naar MAN Vastgoed worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor het is opgestuurd.

Gegevens bezoekers website:
Om een beeld te krijgen van de bezoekers (aantallen, land van herkomst) van onze website, leggen we alleen gegevens vast met betrekking tot de aanwezigheid en het klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor gebruiken we tools zoals Google AdWords & Analytics.Er worden geen verdere analyses uitgevoerd op basis van IP-adressen of andere gegevens. Wij bewaren gegevens voor dit doel tenminste 1 jaar na het laatste gebruik van de website. Onder punt 5 wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.

3 Welke gegevens verwerken we voor vragen & klachten?
Wanneer u bij MAN Vastgoed een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact met ons opneemt, kunnen wij uw contactgegevens (zoals bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres) vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht en om u eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen MAN Vastgoed die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Wij bewaren vragen, klachten en uw contactgegevens niet langer dan 2 jaar , tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

4 Websites van MAN Vastgoed
MAN Vastgoed biedt een met SSL beveiligde website https://man-vastgoed.nl

Wanneer u de website van MAN Vastgoed bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens (IP-adres, paginabezoek) om de functionaliteiten van de online informatie te kunnen bieden en deze technisch te beheren. Derhalve maken we geen gebruik van cookies om het surfgedrag van onze bezoekers uitgebreid te analyseren.

5 Terugkoppeling van de klant
MAN Vastgoed wil haar diensten continue verbeteren, waarvoor we u nadat we uw toestemming daarvoor hebben gevraagd, om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze websites beter inrichten en eventuele aanpassingen doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar uw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het realiseren van een dienst. U beslist zelf of en welke informatie u daarbij aan ons wenst te geven over uw ervaring. Wij koppelen uw terugkoppeling aan andere informatie die we over u hebben zoals uw eerdere diensten om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor u hebben, kunnen wij nog op een later tijdstip contact met u opnemen om te reageren op uw terugkoppeling.

Wij bewaren uw terugkoppeling gedurende de periode die wij nodig hebben om eventuele aanpassingen in onze systemen door te voeren en u eventueel te informeren over hoe we uw terugkoppeling hebben verwerkt over een periode die niet langer is dan 12 maanden. Daarna verwijderen wij deze informatie.

In aanvulling op dit privacybeleid MAN Vastgoed bij een bepaalde dienst of actie specifieke informatie geven over het gebruik van een social media platform. Deze informatie is dan van toepassing boven de bepalingen in dit privacybeleid. Naast dit privacybeleid zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van het betreffende social media platform van toepassing. MAN Vastgoed raadt u aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van MAN Vastgoed. Wanneer u social mediapagina’s bezoekt (of in het bijzonder als u er commentaar op plaatst) kan het zijn dat wij door ons ingeschakelde derde dienstverleners gegevens over uw social media gebruik verzamelen. In het bijzonder kan de informatie uit door u geplaatste openbare posts betreffende MAN Vastgoed worden verzameld. Deze gegevens worden verwerkt om het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van MAN Vastgoed beter te begrijpen.

6 Hoe beveiligen wij uw gegevens?
MAN Vastgoed gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij persoonsgegevens ongewenst op een verkeerde plek terecht zijn gekomen, wordt binnen de gestelde termijn contact opgenomen met de betrokkenen en wordt melding van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zullen passende maatregelen worden getroffen op basis van een herziene risico-analyse.

7 Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die MAN Vastgoed over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@man-vastgoed.nl.

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op dit privacybeleid, dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met MAN Vastgoed via info@man-vastgoed.nl of door te bellen naar 0299-770980.

MAN Vastgoed, maart 2022